dimarts, 11 d’agost del 2009

Encalçant senyals blaus: el Camí de Cavalls al dia.

Actualització de l'estat del Camí de Cavalls.

Segons el projecte inicial aprovat per a la recuperació per a l'ús públic del Camí de Cavalls de Menorca, aquest està constituït per uns 33 Km. que transcorren per zones urbanes, altres 21 Km. per carreteres i els aproximadament 120 Km. restants per zones rurals, costaneres o no. Si convenim que l'interès pels 54 Km. de vials urbans o interurbans es limita al fet de formar part del CC i que el seu recorregut no entranya més dificultat que la de conèixer-ne el traçat i tenir cura d'evitar els vehicles que hi circulen, l'objectiu d'aquest treball es informar de l'estat actual dels altres 120 Km. els quals, en definitiva, constitueixen el veritable atractiu del Camí de Cavalls.

A grans trets, es pot afirmar que:

Nord: Des del Cap de Favàritx fins al Far de Punta Nati, el traçat és transitable des del començament fins al pàrquing d'Algaiarens. Entre Algaiarens i Punta Nati és possible fer el recorregut si es coneix la zona i el traçat, ja que només està parcialment senyalitzat i algunes seccions encara estan per desbrossar. Només s'hi troben algunes fites convencionals del Camí de Cavalls o marques de pre-fitació amb pintura blava, però en cap cas no completen tot el recorregut. Fins i tot es pot percebre que des de l'Aljub de Sa Marina de Curniola fins a la Urbanització de Cala Morell encara està per decidir el traçat definitiu.

Oest: Des del Far de Punta Nati fins al Far d'Artrutx, només està fitat totalment el darrer tram (Cala Blanca-Artrutx). La secció entre Punta Nati i Cales Piques tan sols té senyals de pre-fitació i no sempre evidents, motiu pel qual també es recomana abstenir-se si no es coneix la zona i el traçat. Entremig de tots dos, des de Cales Piques fins a Cala Blanca, el recorregut és urbá o per carreteres.

Sud: Fitat des de Son Xoriguer a Cala Mitjana. Des d'aquest punt fins a Cap d'en Font es troba de tot: fitacions parcials, senyals de pre-fitació i trams sense desbrossar. Per tant, una vegada més, no es recomana el seu recorregut si no es coneix bé la zona i el traçat. La resta, fins a Punta Prima, està constituït per zones urbanes i carreteres.

Est: Entre Punta Prima i el Cap de Favàritx no hi ha problemes, i si bé en algun tram els senyals no acaben de ser evidents –especialment entre Alcaufar i la Cala Sant Esteve- el seu recorregut no entranya gaires dificultats.

Per tal de facilitar el repàs, el Camí de Cavalls s'ha dividit en 20 seccions, de manera que l'exposició de la situació actual es fa seguint aquesta divisió, indicant la darrera data de comprovació, atès que les obres continuen.01) Cala Sant Esteve – Cala Mesquida

Tram d'uns 11 Km. a través de zones urbanes i carreteres en la seva totalitat.

02) Cala Mesquida – Cap de Favàritx

Tram d'uns 13,500 Km. Dos seccions rurals unides per un tram de 0,800 Km. de la Carretera Maó-Es Grau.

1er. Tram: Cala Mesquida – Es Grau

Dades a 22/05/2009: Totalment senyalitzat amb l'excepció que s'indica. Probablement sense canvis a dia d'avui.

Inici: Gairebé l'extrem Nord de la Platja de Sa Mesquida. Final: Km. 5,1 de la Carretera de Maó a Es Grau.

Aproximadament d'uns 4,2 Km. de recorregut, està senyalitzada la major part del trajecte excepte els 0,800 Km. que van des de la Rinconada de Sa Mesquida Vella (300 m. al Nord de Cala Mesquida) fins a S'Esquena d'Ase (quan comença la baixada cap al Macar de Binillautí). No obstant, el camí és evident i la possibilitat de marrada és pràcticament nul·la.

2on. Tram: Es Grau – Cap de Favàritx

Dades a 19/05/2009: Totalment senyalitzat amb l'excepció que s'indica. Probablement sense canvis a dia d'avui.

Inici: A 800 m. al Nord del final del tram anterior, en direcció a Es Grau i a la banda contrària de la carretera. És un dels accessos a S'Albufera. Final: Carretera d'accés al Far de Favàritx, uns 900 m. abans d'arribar al Far.

Portal d'accés en el Km. 5,900 de la Carretera de Maó a Es Grau. Aproximadament 8,500 Km. de recorregut. Tot senyalitzat, a excepció d'uns 300 m. després de superar el Km. 4,0 (uns 300 m. al nord de la Cala Rambles). També aquí el camí és evident i es descarta la marrada en sentit Es Grau-Favàritx, si bé hi ha més possibilitat d'errar –sense més conseqüència que haver de retrocedir i fer uns centenars de metres més- quan el recorregut es fa en sentit invers.

03) Cap de Favàritx – Port d'Addaia

Dades a 30/07/2009: Totalment senyalitzat a excepció del tros del Camí d'Addaia.

Inici: Aproximadament en el Km. 5,300 de la Carretera d'accés al Far de Favàritx. Final: Urbanització Port d'Addaia (Ses Fontanilles)

A partir del portal assenyalat i desprès de recórrer aproximadament uns 4,300 Km. s'arriba al Camí d'Addaia, el qual hem de seguir cap a l'oest uns 300 m. fins enllaçar amb la secció final d'uns 3,0 Km.

04) Port d'Addaia – Son Parc

Dades a 21/07/2009: Totalment senyalitzat.

Inici: Uns 400 m. després d'ultrapassar la baixada oest a la Platja de S'Arenal d'en Castell. Final: Extrem est de la Urbanització Son Parc.

Traçat de només 0,850 Km.

05) Son Parc – Cala Tirant

Dades a 21/07/2009: Totalment senyalitzat.

Inici: Pàrquing oest de la Platja de l'Arenal de Son Saura, a tocar de la depuradora d'aigües. Final: Carretera de Maó a Fornells, Km. 21,700 (Salines)

Traçat d'uns 5,0 Km.

06) Cala Tirant – Binimel·là

Constituït per dues seccions unides per 1,550 Km. de la Carretera d'accés al Far de Cavalleria.

Dades a 08/06/2009. Totalment senyalitzat amb l'excepció del tram inicial. Probablement sense variacions a dia d'avui.

1er. Tram: Cala Tirat – Santa Teresa

Inici: Pàrquing sota la rotonda d'entrada a la Urbanització Platges de Fornells. Final: Santa Teresa (Runes romanes).

L'accés a la Platja de Cala Tirant des de la rotonda a l'entrada de la Urbanització no és molt evident. A 100 m. de la rotonda hi ha l'accés a una explanada d'estacionament de vehicles. Al fons del pàrquing, a l'esquerra, hi ha un camí que porta a un portal amb una farola. El camí davalla, es converteix en duna i després d'uns 400 m. des del pàrquing s'arriba a la platja. No hi ha fites ni senyals. Tot seguit cal travessar la platja cap a l'oest fins a trobar una rampa de ciment que ens enlaira fins al Camí de Cala Tirant on, mirant en direcció contrària al mar, hi trobarem la primera fita. Després de recórrer uns 4, 400 Km. s'arriba a Santa Teresa (Ecomuseu de Cavalleria) i a la carretera d'accés al Far de Cavalleria. Cal recórrer 1,550 Km. per la carretera, en direcció contrària al far.

2on. Tram: Pàrquing de la Platja de Cavalleria – Platja de Binimel·là

Al pàrquing de la Platja de Cavalleria es retroben les fites indicadores que ens guiaran a la Platja de Binimel·là desprès de recórrer uns 3,300 Km.

07) Binimel·là – Ets Alocs

Dades a 15/03/2009: Totalment senyalitzat.

Inici: Platja de Binimel·là. Final: Platja-macar d'Ets Alocs

Es tracta d'un tram d'uns 8,0 Km. del qual cal destacar la duresa del seu recorregut entre Cala Barril i Son Ermità, i el pas per una de les cales més belles de Menorca: Cala Pregonda.

08) Ets Alocs – Algaiarens

Dades a 24/04/2009: Totalment senyalitzat.

Inici: Platja-macar d'Ets Alocs. Final: Pàrquing d'Algaiarens (la zona més pròxima a la platja).

Es tracta d'un tram d'uns 9,700 Km., part del qual transcorre per la zona coneguda com La Vall.

09) Algaiarens – Cala Morell

Dades a 16/06/2009: Inacabat. Probablement sense variacions a dia d'avui.

Inici: Pàrquing d'Algaiarens (la zona més pròxima a la platja). Final: Zona est de la Urbanització Cala Morell.

Es tracta d'un tram d'uns 4,0 Km. en total. Només esta obert i fitat/pre-fitat fins l'Aljub de Sa Marina (Curniola). A partir d'aquí es pot arribar fins a Cala Morell seguint un camí que du cap a la costa (Caseta de Curniola) i desprès continuar per senderols entre les pedres en direcció a les cases de la urbanització. Malgrat tot, a l'extrem nord-est de la urbanització hi podem trobar el portal de finalització i un senyal del CC.

10) Cala Morell – Punta Nati

Dades a 18/07/2009: Inacabat. Probablement sense variacions a dia d'avui.

Inici: Portal al carrer de Lira, a l'oest de la urbanització, uns 150 m. després de l'entrada a les coves. Final: Carretera d'accés al Far de Punta Nati (Aprox. Km. 4,100, uns 600 m. abans d'arribar al far).

Es tracta d'un tram de gairebé 7 Km. Només està fitat en els darrers 2,200 Km. (entre S'Escletxa de S'Ull de Sol i Punta Nati). També es poden trobar senyals de pintura blava uns 700 m. abans del primer senyal. No es recomana el recorregut si no es coneix la zona i el traçat.

11) Punta Nati – Cales Piques

Dades a 16/07/2009: Inacabat. Probablement sense variacions a dia d'avui.

Inici: Carretera d'accés al Far de Punta Nati (Aprox. Km. 4,100, uns 600 m. abans d'arribar al far). Final: Extrem nord-oest de la Urbanització Cales Piques.

El tram té uns 5,000 Km. i no hi ha cap fita. Es troben alguns senyals de pre-fitació no sempre evidents. No es recomana el recorregut si no es coneix la zona i el traçat.

12) Cales Piques – Cala Blanca

Tram d'uns 11,600 Km. entre zones urbanes i carreteres. A partir de Sa Caleta i fins Cala Blanca es poden trobar algunes fites esparses del CC a les entrades i sortides de les cales.

13) Cala Blanca – Cap d'Artrutx

Dades a 07/04/2009: Totalment senyalitzat.

Inici: A l'extrem sud de la urbanització Cala Blanca, en la confluència de les Avingudes de Llevant i Ponent. Final: Passeig Marítim del Cap d'Artrutx, uns 900 m. abans d'arribar al far.

Es tracta d'un tram d'uns 4,100 Km.

14) Cap d'Artrutx – Cala Galdana

Dades a 06/08/2009: Gairebé senyalitzat en tot el traçat, a excepció d'uns 500 m. abans d'arribar a Cala Macarella, però hi estan treballant, de manera que deu estar acabat o, si més no, hi trobarem els senyals de pre-fitació (pintura blava).

Inici: Extrem est de la Platja de Son Xoriguer. Final: Pont oest de Cala Galdana.

Es tracta d'un tram d'uns 14,5 Km. que recorre algunes de les mes famoses platges del sud de l'illa.

15) Cala Galdana – Sant Tomàs

Dades a 09/07/2009: Fitat des de Cala Galdana a Cala Mitjana i de Binigaus a Sant Tomàs, es a dir: 1,200 Km. al principi i 1,100 Km. al final. Els 7,500 Km. restants estan formats per uns 4 Km. sense desbrossar i uns 3,500 Km. amb alguns senyals de pre-fitació. No és previsible que s'hagi produït cap modificació sensible a dia d'avui.

Inici: Al final del Carrer del Camí de Cavalls, a la zona est de la urbanització Cala Galdana, a prop del Mirador de Sa Punta. Final: Platja de Sant Tomàs.

Òbviament no es recomana el seu recorregut si no es coneix molt bé la zona i, per descomptat, el traçat.

16) San Tomàs – Son Bou

Dades a 18/06/2009: Sense fitació, amb senyals esparses i seccions sense desbrossar, encara que s'hi pot passar.

Inici: A l'extrem est de la Platja de Sant Tomàs. Final: Extrem oest de la Urbanització Torre Soli Nou, al Camí de Sant Benet.

Tram d'uns 3 Km. de longitud. No es recomana recórrer-lo si no es coneix la zona i el traçat.

17) Son Bou – Cala en Porter

Dades a 23/07/2009: Tan sols es troben marques de pre-fitació entre l'Hort d'en Rosselló i l'Hort de Torralbenc (aprox. 1,200 Km.).

Inici: A tocar de l'arc-túnel a l'entrada de la Urbanització de Son Bou. Final: Explanada posterior a la Platja de Cala en Porter.

El camí comprovat, a manca de conèixer el traçat exacte definitiu, és d'uns 6,700 Km. encara que al projecte hi consten 7,800 Km. No es recomana recórrer-lo sense conèixer bé la zona i el traçat, especialment pel que fa al tros entre Son Bou i l'accés a la finca de Torrenova, en el camí de la Torre d'en Gaumés.

18) Cala en Porter – Cap d'en Font

Es compon de dos trams units per 1,500 Km. de vials i zones urbanes (Urbanització i Carretera d'accés a Cala Canutells).

Dades a 24/06/2009: sense fites, amb alguns senyals blaus, trams sense desbrossar i algunes mitgeres sense pas. No es previsible que s'hagi produït cap canvi a dia d'avui.

1er. Tram: Cala en Porter – Es Canutells

Inici: Al capdamunt del Carrer de Sant Patrici, a la Urbanització de Cala en Porter. Final: Al capdamunt del Carrer de Sa Cala, a la Urbanització d'Es Canutells.

La major part del tram, d'uns 4,750Km., està pre-senyalitzat, però les marques no són sempre molt evidents. El recorregut fins al camí d'accés a Cales Coves encara és relativament senzill, però a partir d'aquí es complica fins arribar a Es Canutells. No recomanable sense coneixement de la zona i el traçat.

2on. Tram: Es Canutells – Cap d'en Font

Inici: Carretera d'accés a Es Canutells, uns 500 m. abans d'arribar a la Carretera de Sant Climent a Binidalí, a la banda sud del vial. Final: Avinguda de la Platja de Binisafúller, uns 400 m. a l'est de la rotonda que enllaça amb el Camí de Sant Climent (pràcticament enfront de la baixada al Caló Blanc).

Tram d'uns 3,700 Km. Pocs senyals i moltes seccions no desbrossades. No recomanable sense coneixement de la zona i el traçat.

19) Cap d'en Font – Punta Prima

D'uns 7,300 Km., està constituït en la seva totalitat per zones urbanes i trams de carretera.

20) Punta Prima – Cala Sant Esteve

També consta de dos trams units per uns 500 m. de zones urbanes i vials que es reparteixen entre la Urbanització d'Alcaufar i la carretera d'accés a l citada urbanització.

Dades a 05/06/2009: Es pot dir que està totalment senyalitzat, si bé els indicadors no són homogenis, ja que s'hi troben fites homologades, senyals blaus i rètols. No obstant es pot recórrer sense gaires problemes si es coneix el traçat i s'està disposat a botar algun portal tancat.

1er. Tram: Punta Prima – Alcaufar

Inici: Extrem est del Passeig de S'Arenal, cruïlla amb el Carrer de Sa Mitgera. Final: Platja d'Alcaufar.

Aproximadament 2,300 Km. marcats amb fites convencionals.

2on. Tram: Alcaufar – Cala Sant Esteve

Inici: Camí de Rafalet, a la Carretera d'accés a Alcaufar (uns 600 m. després de la desviació a S'Algar), a la banda nord del vial. Final: Cala Sant Esteve.

Tram d'uns 4,300 Km. marcat amb alguna fita, senyals blaus i algun rétol antic.

Alaior, dia de San Llorenç de 2009.