dimecres, 17 de juny del 2009

CC: D’Algaiarens a Cala Morell

Encalçant senyals blaus (El Camí de Cavalls al dia)

Data: 16-06-2009

Trams P.E.O.C.C.: 13-14

Inici tram: Zona d'estacionament d'Algaiarens.

Distància estimada: 3,8 Km.

Temps aproximat: Poc més d'1 h.

Fitació: Durant 2,5 Km. aproximadament des de la sortida. Després tan sols hi ha una única fita a l'extrem NE de la urbanització de Cala Morell, a tocar d'un portal nou, cosa que sembla indicar que el traçat final diferirà del projecte actual, el qual accedeix a la zona urbanitzada uns 450 m. mes al Sud d'aquest punt.

Senyals blaus: Durant uns 300 m. després de la secció fitada.

Estat del camí: Desbrossat fins l'Aljub de sa Marina (uns 300 m. després del darrer senyal blau, o 3,100 Km. des de la sortida).

A partir de l'Aljub:

Opció 1: Uns 60 m. després de passar-lo, hi ha un portal amb tanca metàl·lica i un tauló travessat, senyal evident de no voler permetre el pas. No obstant, si es vol continuar de manera més o menys fidel al traçat projectat, cal salvar-lo i continuar 200 m. pel sender que va paral·lel a la tanca de la nostra dreta. El senderol comença a separar-se de la tanca de referència fins arribar a una altra que obliga a girar gairebé en angle recte. A uns 70 m., després de salvar una tanca, hi trobem el camí ample que, cap a la dreta, ens acosta a la zona urbana de Cala Morell. De seguida hem de passar un portal amb tanca metàl·lica i 100 m. més endavant podem: a) abandonar el camí en direcció Oest (esquerra), anar a trobar un pas entre els arbres i accedir a la zona urbana (això vol dir seguir el Camí de Cavalls segons el projecte, però és desaconsellable per tal de no embrancar-se); b) continuar per un sender que ens du al racó format per dues tanques (a la dreta en sentit de la marxa), cercar el pas (sense portal) i continuar en direcció Nord (costa) durant 250 m. fins a trobar el portal nou i la fita indicats més amunt.

Op. 2: Prendre el camí de la dreta el qual, fent alguna giragonsa, ens du fins a la Caseta de Curniola, ran de costa. Després cal fer travessa en direcció a Cala Morell. Hi ha senders més o menys evidents, alguna fita tradicional –típic munt de pedres- i un parell de passeres de torrent fins arribar als repetidament citats portal nou i fita de l'extrem NE de la urbanització.

Altres observacions:

1) Aquest és un dels trams dels quals costa esbrinar-ne el traçat definitiu, ja que comença clarament, finalitza a gairebé mig quilòmetre del que assenyala el projecte, però de manera molt evident (portal i fita), i té un tros de 300 m. de camí desbrossat però sense cap mena de marca. És per tot això que el traçat dels darrers 700/1000 m. constitueixen, ara per ara, una incògnita i d'aquí que hagi exposat dues opcions alternatives per recórrer-lo.

2) Per enllaçar amb el tram que va de Cala Morell fins al Far de Punta Nati, cal travessar la urbanització en direcció a la platja però per accedir-hi des del SO. Un cop passat el portal d'accés a les Coves, hi ha una desviació a l'esquerra que puja cap a la part Oest. Si seguim per aquest carrer amunt, a uns 100 m. hi trobarem, a l'esquerra, el portal del CC.

3) És recomanable parar esment a la gran pedra que hi ha poc abans de deixar el tros de camí que volta el Codolar de Biniatram (just abans de passar un portal de tanca metàl·lica), les formes curioses de la qual mereixen alguna foto.

dijous, 11 de juny del 2009

De la Platja de Binimel·là a Cala Tirant (trams 9 i 10 del Pla Especial d'Ordenació del Camí de Cavalls).
Encalçant senyals blaus: el Camí de Cavalls al dia.

Distància: Al voltant de 10 Km.
Temps: Unes 3 h.
Data: 08-06-2009

Des de la zona d'estacionament de Binimel·là, ens dirigim cap al'extrem Est de la platja, travessant el pati del restaurant fins arribar a una mitgera amb portal sense barrera que dóna a un camí ample. Cal continuar cap a la dreta fins arribar a un panell de senyalització, que en una de les potes té gravat "Camí de Cavalls". Just uns metres més endavant, a la dreta, trobem la primera fita.

Desprès de 2 Km. arribem a Cala Mica. Al darrera de la construcció situada al bell mig de la platja hi ha un camí que du als llocs de Ferragut (Nou i Vell) i a la Carretera de Tramuntana (uns 3 Km.), Si teniu curiositat i el seguiu, aneu amb compte amb el gos que vigila el lloc de Ferragut Vell (el segon des d'aquí).

Uns 500 m. mes endavant després de travessar la platja de Cala Mica hi trobarem, a l'esquerra del camí i a uns 30/40 m., una pedra singular que mereix una fotografia.

De seguida s'arriba a la mitgera de les platges de Ferragut i Cavalleria. El camí continua per l'escala de fusta situada a l'extrem Est de la platja i cap a la zona d'estacionament a tocar de la carretera a Santa Teresa (Ecomuseu) i al Far de Cavalleria.

En sortir a l'asfalt desapareixen els indicadors. El camí és la pròpia carretera fins arribar al pàrquing del museu (1 Km.). Bé per la carretera del Far (que sembla que acabarà sent el traçat definitiu) o bé pel senderol que surt al Nord del bar (que forma part del traçat del projecte), hem d'arribar a la part Est de les restes arqueològiques de l'assentament romà. Allà hi trobarem, de nou, fites del CC.

El camí continua en direcció Sud, deixa a la dreta les boueres de Santa Teresa i arriba a la caleta d'En Saler, ideal per a prendre un bany reparador quan el temps acompanya.

Uns 700 m. més endavant arribem al Macar Gran. Hi trobem una barrera que prohibeix al pas amb gossos. Al darrera comença el camí que du al lloc de Binidonaire i a la Carretera de Tramuntana (uns 4,5 Km.). Nosaltres, però, hem de continuar per on assenyalen les fites.

Després de doblar la Punta Negra, al final del Macar Gran, el camí gira clarament en direcció Sud i va a trobar el Camí de Binidonaire el qual desemboca al Camí de Cala Tirant. Desapareixen els indicadors.

Girem en direcció a la platja, hi baixem per la rampa encimentada i travessem l'arena fins a l'extrem oposat, al final dels limitadors de protecció de la zona de repoblació forestal dunar.

El Camí de Cavalls continua per un sender arenós que trobem a la dreta d'un portal que puja cap a les cases de la urbanització, situat a la part posterior de la platja. Recorreguts uns 200 m. en direcció Sud, girem a l'esquerra en angle recte i e
ntre la vegetació hem de trobar un senderol sorrenc i ascendent que ens du a un portal amb barrera d'uastre i una farola. El travessem i continuem cap a una zona de pàrquing i, més endavant, la rotonda d'entrada/sortida a la urbanització de Platges de Fornells. Aquest tram acaba en arribar a la Carretera de Fornells.
De Punta Nati a Cala Morell (tram 14 del CC).
Encalçant senyals blaus: el Camí de Cavalls al dia.

Distància aproximada: 8 Km.
Temps necessari: Al voltant de 3 hores (en l'estat actual del recorregut).
Data: 11-06-2009
Observacions: Pràcticament tot és pla, però el terreny pedregós, els matolls laberíntics i la part no desbrossada ni, per suposat, fitada, eleva el nivell de dificultat. No recomanable sense bona orientació (si es vol seguir el traçat del projecte, el qual -dit sia de pas- està per veure si acabarà essent el definitiu).

Comença uns 700 m. abans del Far de Punta Nati, pel portal Est. A l'alçada de l'Escletxa de S'Ull de Sol (poc més de 2 Km.) les fites desapareixen i cal cercar les marques de presenyalització (blaves). N'hem de trobar 8 que ens acompanyaran 500 m. fins a una mitgera sense portal. El lloc de pas també té marca.

En els següents 400 m. només n'he pogut "caçar" 3 o 4 més. Visualment, podem prendre la referència del pas de mitgera -a l'esquerra d'un antic pou- el qual haurem de travessar.

Passat el portal, s'acaben els senyals. Hem d'anar a trobar el racó on s'ajunten dues mitgeres, cap a la nostra dreta. Hi ha un portal mig tapiat que cal salvar. Portem 3,2 Km.

El camí gira clarament cap al Sud, allunyant-se de la línia de costa i, poc a poc, es converteix en un "slalom" entre els matolls que volen barrar-nos el pas. Al cap de 600 m. en direcció a un altre racó de mitgeres travessem un pas sense barrera i el camí s'estabilitza en direcció Est. Continua l'"slalom" uns altres 600 m., ara gairebé en paral·lel a la tanca de la dreta.

Gir a la dreta en angle recte i el camí es torna pràcticament recte, però encara amb alguna giragonsa, i paral·lel a la mitgera de la dreta durant altres 600 m., fins arribar a una tanca petita, gairebé una cleda. El camí esdevé cada cop més clar i fàcil de seguir.

Al cap de 500 m. desemboquem al Camí de Morell, a tocar del Club d'Aeromodelisme. Girem a l'esquerra prenent el camí ample i 100 m. més endavant ens desviem a la dreta, per tal de continuar fent "slalom" en direcció a una barraca de pastor de les que la zona n'és plena i de la qual ens separen uns 500 m.

A partir d'aquí el camí, que torna a ser molt més transitable i sempre paral·lel a la mitgera de la dreta, ens porta a la línia de costa on el déus s'apiaden de nosaltres i ens permeten recuperar el senyals blaus. Hem fet ja gairebé 6,5 Km.

La resta del trajecte és fàcil, ja que el senyals blaus ens condueixen fins a la mitgera que ens separa de les primeres cases de Cala Morell, la qual resseguim cap a la dreta fins travessar dos portals -nous i amb fites!- que ens menan a la carretera.

Aquest tram el podem limitar just a la rotonda que hi ha a l'entrada/sortida de la urbanització. Del tros fins a enllaçar amb el tram que comença a l'oest de la urbanització, en direcció a la Cala Fontanelles i Algaiarens, en parlaré un altre dia.

dimecres, 10 de juny del 2009

Encalçant senyals blaus.
El Camí de Cavalls al dia.

Fa gairebé un parell d'anys, després d'haver recorregut a bastament el litoral de l'illa, i just quan la recuperació de l'emblemàtic Camí de Cavalls començava a fer-se realitat, vaig pensar que podria trobar nous al·licients intentant recórrer els seus diferents trams, la majoria d'ells encara intransitables o sense senyalització.

Així doncs, aprofitant la informació gràfica facilitada per la web del CIME, vaig establir els "tracks" o camins per a GPS corresponents a les diferents seccions del traçat, de manera que, independentment dels senyals que pogués trobar sobre el terreny, m'assegurés reduir al mínim la possibilitat de marrades alhora que podia incorporar altre informació d'ajuda, com camins propers o sortides alternatives en cas de dificultats imprevisibles per desconeixement del territori.

Durant aquest temps, l'execució del Pla Especial d'Ordenació del Camí de Cavalls ha anat progressant, especialment al llarg del darrer any. I amb ell, el meu coneixement dels diferents trams, alguns d'ells fidels al traçat inicial i altres amb variacions més o menys significatives. Ha estat molt engrescador comprovar el grau d'encert dels recorreguts fets prèviament a la senyalització, així com experimentar la relaxació d'una excursió sense neguits d'orientació, un cop desbrossats i fitats els trams, tot i que aquesta darrera afirmació la faig amb certes reserves.

Efectivament, es podria pensar que un excursionista que vulgui recórrer els trams fitats o, fins i tot, els només presenyalitzats (la majoria, ja que solament resten pendents els compresos entre Cala Mitjana i el Cap d'En Font, i no en la seva totalitat) no hauria de preocupar-se gaire per l'equipament d'orientació, atès que es presuposa l'existència d'indicadors. Lamentablement, haig de dir que aquesta apreciació no seria del tot realista, ja que gairebé en tots els trams que podríem qualificar d'acabats o a punt de ser-ho, s'hi poden trobar defectes de senyalització la importància dels quals no sempre és menor i, per això, podrien esdevenir causa de problemes de diferent calibre per als caminants forans o poc coneixedors del territori, tal i com he pogut comprovar sobre el terreny en més d'una ocasió.

És per aquest motiu que, sota el lema que encapçala aquest escrit, m'ha semblat oportú anar aportant periòdicament informació complementària sobre la qüestió i, amb les limitacions pròpies d'una activitat feta en solitari, compartir les meves experiències per tal d'intentar que els excursionistes menys avesats s'estalviïn algunes contrarietats, probablement poc importants en la majoria de casos, però sempre incòmodes i frustrants.