dimecres, 17 de juny del 2009

CC: D’Algaiarens a Cala Morell

Encalçant senyals blaus (El Camí de Cavalls al dia)

Data: 16-06-2009

Trams P.E.O.C.C.: 13-14

Inici tram: Zona d'estacionament d'Algaiarens.

Distància estimada: 3,8 Km.

Temps aproximat: Poc més d'1 h.

Fitació: Durant 2,5 Km. aproximadament des de la sortida. Després tan sols hi ha una única fita a l'extrem NE de la urbanització de Cala Morell, a tocar d'un portal nou, cosa que sembla indicar que el traçat final diferirà del projecte actual, el qual accedeix a la zona urbanitzada uns 450 m. mes al Sud d'aquest punt.

Senyals blaus: Durant uns 300 m. després de la secció fitada.

Estat del camí: Desbrossat fins l'Aljub de sa Marina (uns 300 m. després del darrer senyal blau, o 3,100 Km. des de la sortida).

A partir de l'Aljub:

Opció 1: Uns 60 m. després de passar-lo, hi ha un portal amb tanca metàl·lica i un tauló travessat, senyal evident de no voler permetre el pas. No obstant, si es vol continuar de manera més o menys fidel al traçat projectat, cal salvar-lo i continuar 200 m. pel sender que va paral·lel a la tanca de la nostra dreta. El senderol comença a separar-se de la tanca de referència fins arribar a una altra que obliga a girar gairebé en angle recte. A uns 70 m., després de salvar una tanca, hi trobem el camí ample que, cap a la dreta, ens acosta a la zona urbana de Cala Morell. De seguida hem de passar un portal amb tanca metàl·lica i 100 m. més endavant podem: a) abandonar el camí en direcció Oest (esquerra), anar a trobar un pas entre els arbres i accedir a la zona urbana (això vol dir seguir el Camí de Cavalls segons el projecte, però és desaconsellable per tal de no embrancar-se); b) continuar per un sender que ens du al racó format per dues tanques (a la dreta en sentit de la marxa), cercar el pas (sense portal) i continuar en direcció Nord (costa) durant 250 m. fins a trobar el portal nou i la fita indicats més amunt.

Op. 2: Prendre el camí de la dreta el qual, fent alguna giragonsa, ens du fins a la Caseta de Curniola, ran de costa. Després cal fer travessa en direcció a Cala Morell. Hi ha senders més o menys evidents, alguna fita tradicional –típic munt de pedres- i un parell de passeres de torrent fins arribar als repetidament citats portal nou i fita de l'extrem NE de la urbanització.

Altres observacions:

1) Aquest és un dels trams dels quals costa esbrinar-ne el traçat definitiu, ja que comença clarament, finalitza a gairebé mig quilòmetre del que assenyala el projecte, però de manera molt evident (portal i fita), i té un tros de 300 m. de camí desbrossat però sense cap mena de marca. És per tot això que el traçat dels darrers 700/1000 m. constitueixen, ara per ara, una incògnita i d'aquí que hagi exposat dues opcions alternatives per recórrer-lo.

2) Per enllaçar amb el tram que va de Cala Morell fins al Far de Punta Nati, cal travessar la urbanització en direcció a la platja però per accedir-hi des del SO. Un cop passat el portal d'accés a les Coves, hi ha una desviació a l'esquerra que puja cap a la part Oest. Si seguim per aquest carrer amunt, a uns 100 m. hi trobarem, a l'esquerra, el portal del CC.

3) És recomanable parar esment a la gran pedra que hi ha poc abans de deixar el tros de camí que volta el Codolar de Biniatram (just abans de passar un portal de tanca metàl·lica), les formes curioses de la qual mereixen alguna foto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada