dimecres, 6 de juliol del 2011

El Camí de Cavalls al dia

Amb aquest dotzè article finalitzo l'actualització del Camí de Cavalls, ja que, previsiblement, les novetats que es puguin produir a partir d'ara no crec que vagin més enllà de completar la senyalització dels trams urbans i interurbans pendents de fitar, dels quals en deixo constància, la rectificació dels petits errors detectats o alguna modificació o millora que, si s'esdevé, procuraré publicar.

Així, doncs, el gruix d'aquesta darrera actualització fa referència als "serrells" no contemplats en les onze precedents.

Tram sa Mesquida-Favàritx

En el tram de 800 m. en la carretera de Maó a Es Grau (Me-5) hi ha senyalització. No n'hi ha en el tram de 1.850 m. en la carretera al Far de Favàritx (Cf-1), però no hi ha pèrdua perquè ambdós accessos estan a ran d'asfalt.

Tram Cala Tirant-Favàritx (oest)

En el tram urbà (600 m.) des de ses Fontanilles fins a la carretera d'accés a Addaia no hi ha senyalització, tot i que no és fàcil fer marrada, perquè tan sols cal seguir el carrer de baixada fins a trobar la citada carretera d'accés. El tram interurbà i urbà des d'Addaia fins a l'extrem oest de s'Arenal d'en Castell (3.500 m.) està senyalitzat, així com el tram urbà dins de la urbanització de Son Parc (1.200 m.). Els trams de les carreteres Me-7 (900 m., Maó-Fornells) i Me-15 (1.900 m., Mercadal-Fornells) també.

Tram Cala Tirant-Platja de Binimel·là

El tram de 1.550 m. en la carretera al Far de Cavalleria (Cf-3) està senyalitzat.

Tram Cala Morell (oest)-Cala en Blanes

El tram urbà de Cala Morell (1.500 m.) no està senyalitzat, però no te dificultats ja que l'avinguda de la Via Làctia –carrer central- és el nexe d'unió entre els dos accessos. Accedint a Cales Piaues venint de Punta Nati hi ha un "intent" de senyalització en un del primers pals de il·luminació urbana que es troben, però sense continuïtat. L'itinerari urbà és el següent: Avda. Pont d'en Gil fins a trobar el carrer de l'Hipòdrom, girar a la dreta i continuar fins a enllaçar amb el carrer dels Dofins. Continuar per aquest, després per l'Avda. Simón de Olivar fins a la baixada a la platja de Cala en Blanes.

El tram que hi ha des de Cala en Blanes fins a Cala Blanca és de tipus urbà pràcticament en la seva totalitat i no l'he recorregut recentment per tal de comprovar-ne la senyalització. Resta pendent. Entre Cales Piques i Cala Blanca hi ha uns 9.300 m.

Des de Cala Blanca fins a la platja de Cala en Bosc, al tram rural s'hi ha incorporat la senyalització de direcció i distància, però no en el tram urbà (2.400 m.).

Tram Cala en Bosc-Cala Galdana

No hi ha indicadors en el tram urbà de Cala Galdana (1.300 m.). Des de l'accés oest, cal prendre la carretera d'accés fins arribar a la rotonda que indica els camins als miradors (del Riu i de sa Punta), després anar cap al de sa Punta i desviar a l'esquerra pel carrer del Camí de Cavalls.

Tram Cala Galdana-Urb. Son Bou

El tram urbà (passeig vora mar, de 1.200 m.) de Sant Tomàs està senyalitzat. El tram urbà de Son Bou (1.850 m.) no està senyalitzat, però la connexió oest-est es fa pels carrers d'Atalis, Santa Maria i Passeig Marítim. Com que, fins avui, l'accés est de Son Bou no està gens indicat, al final del Passeig Marítim cal prendre el carrer que baixa cap el Clot de ses Dones i l'accés el trobarem uns 30 m. a l'esquerra, mig amagat entre la vegetació.

Tram Son Bou-Cala Canutells

El tram urbà de Cala en Porter (700 m.) no està senyalitzat, per tant la ruta explicada (28/03/2011) és la referència. El tram urbà de Canutells no està senyalitzat(500 m.), però si que ho està el tram que transcorre per la carretera d'accés a la urbanització (1.000 m.).

Tram Binibéquer - Cala Sant Esteve (Ctera. a Es Castell)-sa Mesquida

El tram urbà de Punta Prima no està senyalitzat. Si que es troba algun senyal en el tram urbà (uns 500 m.) de la urbanització d'Alcaufar. Des del pàrquing a l'entrada de la cala Sant Esteve fins a la colàrsega del port de Maó només hi ha un sol indicador, uns 200 m. abans de la baixada a Cala Figuera, en el Camí d'es Castell. La travessia sud-nord de Maó, partint des de la plaça d'Abu Umar, es fa pels carrers Camí d'es Castell, Pça. del Príncep, Sa Ravaleta, carrer Nou, Pla de sa Parròquia, carrer d'Isabel II i Costa de ses Piques. Fins a sa Mesquida, el camí és, primer, la carretera Me-3 (Maó-La Mola) fins a desviar per la carretera d'accés a la urbanització. Entre l'accés al camí rural que arriba pel sud a la Cala Sant Esteve i l'accés al camí rural que arrenca de la platja de sa Mesquida hi ha uns 11.000 m.